ВСІ РОЗДІЛИ » Бібліотека » Законодавство та нормативно-правові акти

Рекомендації ЦВК при заповненні подань кандидатур до складу територіальних виборчих комісій


До уваги представників політичних партій та їх місцевих організацій!

Відповідно до статті 203 Виборчого кодексу України (далі – Кодекс) з 27 липня по 5 серпня триває прийом Центральною виборчою комісією подань місцевих організацій партій щодо кандидатур для включення до складів обласних, районних, міських, районних у місті Києві територіальних виборчих комісій.
Форми подань затверджені Постановою ЦВК №137 від 24.07.2020р. При цьому звертаємо увагу, що указаною постановою затверджено окремі форми подань для різних суб'єктів їх внесення. Так, Додаток 4 – для обов′язкового включення представників місцевої організації політичної партії, про утворення депутатської фракції якої оголошено на першій черговій сесії Верховної Ради України, Додаток 5 – для обов′язкового включення представника місцевої організації політичної партії, яка уклала угоду з депутатською групою Верховної Ради України, про утворення якої оголошено на сесії Верховної Ради України та Додаток 6 – для включення представника місцевої організації політичної партії за результатами жеребкування.
Проаналізувавши документи, що надійшли до ЦВК станом на 31 липня 2020 року, просимо звернути увагу на типові помилки та надаємо наступні рекомендації при заповненні подань кандидатур до складу територіальних виборчих комісій.
В поданні вказується назва місцевої організації політичної партії, яка вносить подання, відповідно до статуту політичної партії та реєстраційних документів, виданих органами юстиції, а також назва територіальної виборчої комісії, до складу якої пропонується кандидатура. Назва територіальної виборчої комісії вказується з врахуванням Постанови Верховної Ради України "Про утворення та ліквідацію районів” від 17 липня 2020 року № 807-ІХ Наприклад – Кагарлицька міська виборча комісія Обухівського району Київської області.
Формами подань у відповідності до положень Кодексу передбачено заповнення відомостей про осіб, що пропонуються до складу відповідної виборчої комісії, а саме:
У пункті 1 вказуються прізвище, власне ім'я (усі власні імена), по батькові (за наявності) з паспорту громадянина України або тимчасового посвідчення громадянина України (для осіб, недавно прийнятих до громадянства України).
Другий пункт – число, місяць, рік народження (чч.мм.рррр) теж відповідно до паспорту громадянина України або тимчасового посвідчення громадянина України (для осіб, недавно прийнятих до громадянства України).
Звертаємо увагу, що відповідно до положень Кодексу членом комісії може бути лише повнолітня особа.
В третьому пункті зазначаються відомості про громадянство особи, пропонованої до складу виборчої комісії. У вказаній графі слід зазначати "громадянин України/громадянка України/України”. Слова "українець”, "українка” позначають національність особи, "Україна” – назву держави, та не дають однозначної відповіді про наявність у особи громадянства України.
Враховуючи положення Закону України "Про освіту”, у відомостях про освіту (пункт 4), рекомендуємо зазначати наступні рівні: загальна середня/професійно-технічна/вища.
У пункті 5 вказуємо володіння мовою – володіє/не володіє.
В шостому пункті зазначається фактичне місце роботи кандидата (назва організації, установи, підприємства) або рід заняття. Якщо особа не працевлаштована чи є пенсіонером пишемо – "тимчасово не працює”, ” пенсіонер” як в шостому, так і в сьомому пунктах подання. Сьомий пункт – посада, яку займає претендент, або у відповідних випадках зазначення "підприємець”, "студент”, "самозайнята особа”.
Слід врахувати, що відповідно до частини третьої статті 34 Кодексу не можуть бути членами комісій, зокрема, посадові та службові особи органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, судді, працівники судів та правоохоронних органів.
Відомості про фактичне місце проживання (адресу житла), що вимагається пунктом 8, мають бути вказані у наступному форматі: вулиця (провулок/проспект/тупик/бульвар), будинок, місто (село/селище), район, область.
При цьому, звертаємо увагу, що Кодексом не встановлено вимогу обов'язкової реєстрації місця проживання особи, що пропонується до складу виборчої комісії, на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці в якій утворюється виборча комісія.
Звертаємо також увагу, що в результаті змін в адміністративно-територіальному устрої України, зокрема прийняття Постанови Верховної Ради України «Про утворення та ліквідацію районів» усі міста в Україні (в тому числі і обласні центри, і міста обласного значення) включені до складу районів. За таких умов, найбільш коректним буде зазначати у відповідних випадках (у назві виборчих комісій до складу яких пропонуються кандидатури, і при зазначенні місця проживання) і назву міста, і назву району, до складу якого увійшло таке місто.
Пункт 9 – контактні номери телефонів запропонованої особи. Зазначені відомості використовуватимуться для оперативного зв′язку з членом комісії, тому просимо вказувати актуальний телефонний номер мобільного зв'язку.
У відомостях про наявність досвіду роботи у виборчих комісіях (пункт 10) зазначаємо наступну інформацію – якщо у особи досвід відсутній, вказуємо слово "відсутній”. При наявності досвіду, слід вказати тип комісії, посаду та рік, напр. "2019 – член ДВК”, "2014 – секретар ОВК”, "2010 – голова ТВК”.
Пунктом 10 передбачається подання відомостей про відсутність у особи судимості за певні види злочинів. Слід зазначати, що "судимість відсутня”. Типовою помилкою є використання слів та словосполучень "відомості відсутні” або "відсутні”, що вказує на відсутність інформації про судимість, а не про саму судимість.
Рекомендуємо також при заповненні форми подання уникати прочерків, що може бути оцінено як відсутність відомостей та потребуватиме повернення документів на уточнення.
Відповідно до частини третьої статті 34 Кодексу не можуть бути членами комісій особи, які мають судимість за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину чи кримінального правопорушення проти виборчих прав громадян чи корупційного кримінального правопорушення, якщо ця судимість не погашена або не знята у встановленому законом порядку.
Подання підписується керівником місцевої організації політичної партії та скріплюється печаткою цієї організації, організації партії вищого рівня або печаткою партії. Обов′язково вказується дата підписання подання, яка має бути не пізніше 5 серпня 2020 року.
До подання додаються ксерокопії першої та другої сторінок паспорта громадянина України у вигляді паспортної книжечки або ксерокопії лицьового та зворотного боків паспорта громадянина України у вигляді картки або ксерокопії першої та другої сторінок тимчасового посвідчення громадянина України (для осіб, недавно прийнятих до громадянства України) кожної запропонованої особи.
Змінами до Кодексу, внесеними Законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення виборчого законодавства” від 16 липня 2020 року, виключено вимогу подавати до Центральної виборчої комісії або відповідної територіальної виборчої комісії, що утворюють (формують склад) виборчих комісій, заяву про згоду особи на участь у роботі виборчої комісії. Така заява подається до відповідної організації партії. Враховуючи звернення, що надходять до Комісії, пропонуємо для використання наступний зразок заяви.
При цьому звертаємо увагу, що відповідно частини дев'ятої статті 203 Кодексу у разі виявлення відповідною виборчою комісією одночасного внесення однієї кандидатури до складу територіальної виборчої комісії від різних суб'єктів подання кандидатур, виборча комісія звертається до відповідних суб'єктів подання, кандидата до складу територіальної виборчої комісії, для уточнення інформації та надання заяви про згоду на участь у роботі територіальної виборчої комісії від відповідного суб'єкта подання. У разі непідтвердження згоди особи на участь у роботі територіальної виборчої комісії від відповідного суб'єкта подання, відповідна виборча комісія відхиляє таку кандидатуру.
Додаткові документи Attachments
Ця стаття не містить додаткових документів.